Kurumsal
 
 
Değerlerimiz

 • Bizim için müşteri her şeyden önce gelir:
         Müşterilerimize bize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız

         Müşterimiz hep aklımızdadır

         Müşteri memnuniyetimizi sürekli ölçerek takip ederiz

 


 

Factory

 • Hızlı davranırız:
         Karar almayı ertelemeyiz

         Pazar gerçeklerine hemen adapte oluruz

         Eksiklerimizi hızla belirleyip harekete geçeriz

 


 

Factory

 • Verdiğimiz sözü tutarız:
         Sözümüzde dururuz

         Son teslimat tarihlerine uyarız

         Hedeflerimize ulaşırız

 


 

Factory

 • Başarıyı ödüllendiririz:
         Hırslı hedeflerimiz var

         Başarılarımızı kutlarız

         Promosyon ve terfiler kesinlikle performansa bağlıdır

         Kendimizi en iyiyle karşılaştırarak değerlendiririz

 
 
Factory

 • Birbirimize saygı gösteririrz:
         Yapılan her bir katkının değerini biliyoruz

         Anlaşılmayı beklemeden önce anlamayı önemsiyoruz

         Bize destek verenlere güveniyor ve onlarla güçleniyoruz

 


 

Factory