Kurumsal
 
 
Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite Politikamız

Firmamızda “Kalite”, standartlara uygun üretilen ürünü, müşteriye en iyi imkânlarla ve en süratli şekilde sunabilmek olarak değerlendirilmektedir.

Hedefimiz organizasyonda yer alan tüm birimlerin katılımı ve ortak çabası ile müşterilerimize kalite, fiyat ve hizmet üçgeninde en iyiyi sürekli olarak verebilmektir.

Faaliyet alanımızda, müşteri taleplerini, uluslararası standartları, gelişen teknolojiyi, ürünlerimizin görsel ve teknik özelliklerini, fiyat ve rekabet koşullarını göz önüne alarak; sürekli gelişen, güvenilir ve kaliteli ürünler üreten, istikrarlı büyüyen tanınmış bir marka olmak temel politikamızdır.

Sertifikalarımız:

Ürünlerini Avrupa standartları ve Avrupa standartlarına eşdeğer Türk standartlarına göre üreten firmamız sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti konularında öncü ve dinamik bir kuruluştur. Bu konuda firmamızın yapmış olduğu ve ileride yapmaya devam edeceği çalışmalar neticesinde sahip olduğu ürün kalite sertifikalarından bazıları şunlardır:

DVGW ( Almanya)
SKZ (Almanya)
Hijyen Enstitüsü ( Almanya)
Fraunhofer (Almanya)
Nordic Polymark ( İsveç)
AENOR (İspanya)
UkrSepro (Ukrayna)
GOST (Rusya)
SABS ( G.Afrika)
Hıfzısıhha Enstitüsü (Türkiye)
TSE (Türkiye)

Sahip olduğu bu sertifikalarla ürün standartlarını müşterilerine istediği kalitede ve devamlılık arz edecek şekilde sunan GF Hakan Plastik, bu özelliği sayesinde bugün 70'ten fazla ülkeye ihracat yapabilmektedir. Plastik boru sektöründe, alınması en zor sertifikalardan biri olan İsveç Nordic Polymark sertifikasına sahip ilk ve tek Türk firması, GF Hakan Plastik’tir.

Ürün kalitesinin yanı sıra, sistem kalitesini de 1996 yılından beri İngiliz BVQI firması tarafından verilen ISO 9000:2008 sertifikası ile belgelendiren GF Hakan Plastik, bu konuda da çalışmalarına durmaksızın devam etmektedir.

Tüm bu sertifikalar ve belgeler sayesinde GF Hakan Plastik müşterilerine kaliteli ürün, kaliteli hizmet ve uygun fiyat üçgenini en iyi şekilde optimize ederek sunmayı başarmış bir firmadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kalite üretim yapmak konusunda çalışmalarımız devam edecek ve bu çalışmalarımızın karşılığında ürün sertifikalarımız artarak çoğalacaktır.

Çevre Politikamız

- Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak,

- Hammadde, Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,

- Proseste kullanılan hammaddelerin geri kazanım özellikte olmasına özen gösterilerek ürün ve faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı kontrol altına almak ve azaltmak,

- Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için düzenli ve periyodik olarak incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici faaliyetler başlatmak ve sürekli iyileştirmeye açık olmak,

- Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

GF Hakan Plastik, kurulduğu yıldan bu yana İş Sağlığı ve Güvenliğini her koşulda ön planda tutarak, çalışanlarını bu konuda düzenlediği eğitimler ile bilinçlendirmiştir ve bilinçlendirmeye devam edecektir.

GF Hakan Plastik için İş Sağlığı ve Güvenliği;

- Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, çalışanlarımızın sağlık, güvenliğini korumak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer gereklilikleri de dikkate alarak, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

- Ürün ve proses tasarımlarında, çevresel etkileri göz önünde bulundurarak, çevreye az atık bırakmaya çabalamak,

- Doğal kaynakları verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltan teknolojiler kullanmak,

- İş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak üzere çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bireysel sorumluluk kazandıracak eğitimler vermek,

- Çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın, sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına katılımını sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı hep birlikte yükseltmek,

- İş kazası oranlarında, atık miktarlarında ve doğal kaynakların gereksiz kullanımında her dönem azalan bir ivme ile sektörün öncü kuruluşlarından olmaktır.

 
AR-GE Politikamız

GF Hakan Plastik’te Ar-Ge faaliyetlerinin temel hedefi, müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçlarına en iyi çözümü getirecek ürünler geliştirmek, en kısa sürede ve en yüksek kalitede tasarlamak ve üretime hazır hale getirmektir.

Avrupa’nın öncü plastik boru sistemleri üreticisi GF Hakan Plastik, tecrübeli teknik kadrosuyla Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren, her yıl ürün portföyüne daha üstün nitelikli ürünler ekleyen, teknolojiyi bizzat yaratan, kurgulayan, kullanan ve paylaşan bir sanayi kuruluşudur. 

Temel faaliyetlerimiz:

- Yeni ürün geliştirme-tasarım,

- Ürünlere ait kalıpları oluşturulan Standart ve Teknik Şartname doğrultusunda yapılandırmak,

- Bilgi bankası oluşturmak,

- Üretimde dünya ile birlikte aynı teknolojik seviyeye ulaşmak ve dünya ile yarışmak,

- Verimliliği arttıracak, kaliteyi yükseltecek yeni teknolojiler oluşturmaktır.